Y Vân lyrics

0
shares

Link to this post on your blog

Facebook Y Vân (1933–1992) là một nhạc sĩ tiêu biểu của nền Tân nhạc Việt Nam từ cuối thập niên 1950 đến 1990. Nhiều sáng tác của ông đã trở thành kinh điển và vẫn được biểu diễn bởi những ca sĩ hiện thời. Em trai của ông là nhạc sĩ Y Vũ. via Wikipedia


Send Y Vân ringtones to your cell
Just a moment...Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->