Y Blew lyrics

0
shares

Link to this post on your blog

Facebook Band roc Cymraeg arloesol cynnar oedd Y Blew. Fe'i sefydlwyd ym Mhasg 1967, gan bedwar o fyfyrwyr Prifysgol Cymru, Aberystwyth, wedi syrffedu'n lan ar natur siwgraidd, di-fôls y byd pop Cymraeg fel yr oedd ar y pryd (grŵpiau megis Tony ac Aloma, y Pelydrau, yr holl "Hogiau", ac yn y blaen). Cynhalwyd gig arloesol yn neuadd Talybont, Pasg 1967. Er mwyn cael yr offer i ddatblygu ymhellach, bu'n rhaid i'r band benthyca a chrafu. Trefnwyd taith haf llwyddianus yn y Blewfan, gan gynnwys ymweliad â'r Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala. Recordiwyd Maes B, eu hunig disg, yn ystod yr haf hwnnw. Rhoed y gorau iddi yn yr hydref, ac ad-dalwyd yr holl ddyledion i bawb. via Wikipedia


Send Y Blew ringtones to your cell
Just a moment...Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->