Pakko lyrics on Maalla by Radiopuhelimet

Radiopuhelimet

Pakko lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Radiopuhelimet ‘Pakko’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Pakko ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Älä tottele käskyjä
vaan seuraa johtajaa

hän vie sinut sinne
missä on pakko olla vapaa

missä säännöttömyys on sääntö
ja säännön noudattamisesta rangaistaan

missä rajattomuus on turvattu
rajoja koskevilla rajoituksilla

missä kumarrat kuningasta
joka vapauttaa pakolla;

totellessasi häntä
et tottele ketään

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Radiopuhelimet Pakko lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->