Kom till vår sekt lyrics on Kalla den va fan du vill! by P-Nissarna

P-Nissarna

Kom till vår sekt lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of P-Nissarna ‘Kom till vår sekt’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Kom till vår sekt ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Jag är Pingstpastor Åke Gren och jag har beskyllts för att vara Extrem.
Jag förkunnar bara herrens lag så stolt och präktig homofob.

Kom till vår sekt.
Dela vår glädje.
Kom till vår sekt
Gud är med dig.
Kom till vår sekt

Jag är pastor Ekman I LivetsOrd, sanningens tjänare på vår jord.
Jag talar I tungor, helar lytta så nästa syndare kommer Gud till nytta.

Kom till vår sekt.
Dela vår glädje.
Kom till vår sekt
Gud är med dig.
Kom till vår sekt

Här I Knutby har vi Kristi brud personligt coachad utav gud.
Står I kontakt med herren via SMS och byter partners kors och tvärs.

Kom till vår sekt.
Dela vår glädje.
Kom till vår sekt
Gud är med dig.
Kom till vår sekt
Dela vår glädje, Halleluja.

Kom till vår sekt, kom till vår sekt, kom till vår sekt
Kom till vår sekt

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...
Thanks to:

P-Nissarna Kom till vår sekt lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->