Zot van a lyrics on Morlock by Marc Morlock

Marc Morlock

Zot van a lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Marc Morlock ‘Zot van a’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Zot van a ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

'k zag heur staan het was volle maan
'k had wa gedronken,men buikske goe vol
ik stong te beven van da vrouwelijk schoon
ik ging nor heur toe,en 'k zei luistert goe

gij maakt mij zo blij
ze de gij nog vrij
schatteke,choukelou
'k zen zot van a

nee 't is ginne zwaans
ik zen hele gaans
stapel zo van a

'k zat pot toe mor'k zag heur nog goe
'k bleef proberen mor't pakte ni goe
ik zei men druifke ga ze ga veur mij
een potteke rijstpap,ne pot gelij

gij maakt mij zo zot
zede gij begot
ni blij ni blij ni blij
met ne vent als ik

nee 't is ginne zwaans
ik zen hele gaans
stapel zot van a

nee nee nee nee nee
ginne zatlap on mijn zij
nee nee nee nee nee
dat is wa zij zee

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Marc Morlock Zot van a lyrics added on 7th Aug 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->