Mijn lief klein woefke lyrics on Morlock by Marc Morlock

Marc Morlock

Mijn lief klein woefke lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Marc Morlock ‘Mijn lief klein woefke’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Mijn lief klein woefke ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Mijn hondje is lief
Mijn beestje is ne hartendief
Zei heel lang oren
En een snuitje
Waar dat u hart van smelt

Ze is wa dik
Ook heel traag
Ze et heel veul
Zei't on heur maag
Z'is om te stelen

Ze doe d'al lang ni mier in huis
We zitten samen veur de buis
Ver heur blijve kik thuis

Mijn beestje weurd oud
Mijn woefke woefd ni hard ni mier
Z'is veur mij goud
Zij verlot mijn hart nooit mier

Ze mag doen
Wa ze wilt
Alhoewel
Ze kan ni veul
Ze lee mor te liggen

Af en toe krijgd ze 't zot
En da mokt mij begot
Helemaal zo blij

Oh mijn lief klein woefke
Mijn lief klein woefke
Bleft nog lang bij mij

Als mijn beestje ooit nor den hemel van de woefkes ga
Dan hoop ik da wanneer mijnen tijd is gekomen
Ik er is op logement mag gon
En ik wou da ge dan kon klappen
Dan kon de het is zeggen
Dagene wa da ik denk,da gij zou zeggen
"boske ik ben zot van a"

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Marc Morlock Mijn lief klein woefke lyrics added on 7th Aug 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->