Twoja dłoń lyrics on Stereo Typ by Kayah

Kayah

Twoja dłoń lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Kayah ‘Twoja dłoń’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Twoja dłoń ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Czy to jest dłoń
Dla której ja
Wkładałam wciąż
To najgładsze z ciał

Czy to jest dłoń
Pod którą
Moje piersi jak
Kwiaty dwa
Karminem nieustannie i bezwstydnie zakwitały

Czy to jest dłoń
Mój cały świat
Prawdziwy choć
Mały tak jak twoja garść

Czy to jest dłoń
Co przybliżała ci do warg
Mnie całą jak
Soczyste i dojrzałe w słońcu stosy pomarańczy

To twoja dłoń
Bliska choć
Obca wciąż
I czy to
Twoja dłoń
Dziś się z nią stało coś
Bo nieomylna się pomyliła

Czy to jest dłoń
Łagodny ptak
A może to
Się nie zdarzyło wcale nam

Czy to jest dłoń
Uwierzyć w to jest trudno tak
Ta sama choć
Zostawiła dzisiaj nagle na policzku moim
Ślad

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Kayah Twoja dłoń lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->