Na Wieki lyrics on JakaJaKayah by Kayah

Kayah

Na Wieki lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Kayah ‘Na Wieki’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Na Wieki ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Pocałunkiem nim wyjdziesz z domu
pożegnaj mnie
jakbyś szedł nie na chwilę
tylko na cały wiek

gdy w sercu nosisz złość
zanim wyjdziesz stąd zraniony
zostaw wojnę bo,
bo dokończyć ją możemy kiedy wrócisz tu,
tylko wróć

pocałunkiem nim wyjdziesz z domu
pożegnaj mnie
jakbyś szedł nie na chwilę
tylko na cały wiek

pocałuj miły jak to ostatni raz
czasem odchodzą bliscy nam
tak szybko, cicho tak
i przed złem nie ostrzega nas
żaden znak

pocałunkiem nim wyjdziesz z domu
pożegnaj mnie
jakbyś szedł nie na chwilę
tylko na cały wiek

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Kayah Na Wieki lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->