Ek probeer myself vind in drank en leë verhoudings
Ek sit en skryf gedigte, maar word my gedigte digkuns?
En ek skree volle bors in die aand met my kop in die kussing
Ek lê vir ure in die bad met my kop onder die water
Ek slaap elke oggend laat want die wêreld kan wag tot later
Ek moet wag,
Nee,
Aanbeweeg ontslae raak van my gevoellens

Jack Parow - Tussen Stasies lyrics meaning

Meaning

English translation:

I try to find myself in liquor and empty relationships
I sit and write poems, but do my poems become poetry?
At night I shout at the top of my voice with my head in the pillow
I lie for hours in the bath with my head under the water
I sleep late every morning because the world can wait
I must wait
No,
Move forward, get rid of my feelings

Read all Jack Parow - Tussen Stasies lyrics