Three Welsh Bird Songs (Tylluanod) lyrics on Voice of an Angel by Charlotte Church

Charlotte Church

Three Welsh Bird Songs (Tylluanod) lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Charlotte Church ‘Three Welsh Bird Songs (Tylluanod)’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Three Welsh Bird Songs (Tylluanod) ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Pan fyddair? r nos yn alau,
A llwch y ffordd yn wyn,
A? r bont yn wag sy? n croesi? r dwr
Difwstwr ym Mhen LlynO? er
Y tylluanod yn eu tro
Glywid o lwyncoed Cwm y Glo

Pan siglai? r hwyaid gwyltion
Wrth angor dan y lloer
A Llyn y Ffridd ar Ffridd y Llyn
Trostynt yn chwipio? n oer,
Lleisio? n ddidostur wnaent I ru
Y gwynt o Goed y Mynydd Du

Pan lithrai gloyw ddwr Glaslyn
I? r gwyll, fel cledd I? r wain,
Pan gochai pell ffenestri? r plas
Rhwng briglas lwyn? r brain
Pan gaeai syrthni safnau? r cwn
Nosai Ynys for yn eu swn

A phan dywlla? r cread
Wedi? I wallgofddydd maith
A dyfod gosteg diystwr
Pob gweithiwr a phob gwaith
Ni bydd eu Lladin ar fy llw
Na llon na lleddf "Tw-whit, Tw-hw"

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Charlotte Church Three Welsh Bird Songs (Tylluanod) lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->