עוד ועוד לנוע lyrics on תם ולא נשלם by עילי בוטנר וילדי החוץ

עילי בוטנר וילדי החוץ

עוד ועוד לנוע lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of עילי בוטנר וילדי החוץ ‘עוד ועוד לנוע’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send עוד ועוד לנוע ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

ידיים למעלה
לשים על הראש
ספרנו בשקט
אחת שתיים ושלוש
זוכר את הריח
זוכר את הצליל
פנס בודד מאיר על כל השביל...

ידיים למעלה
לקטוף כוכבים
וטל על הדשא
כמו ים בשבילי
זוכר את הטעם
זוכר את השיר
פנס בודד מאיר על כל העיר
אומר לי

עוד ועוד לנוע עכשיו
עוד ועוד לנוע בזמן
אל כל שעבר
אל מה שנשאר
ואל מה שמחר

עיניים למטה
וראש אל הקיר
כל הלילות לבד בחדר
והבדידות האין סופית
זוכר את הרגע
בצעדים קטנים בשביל
עוד יום חדש עכשיו מתחיל
קורא לי

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...
Thanks to:

עילי בוטנר וילדי החוץ עוד ועוד לנוע lyrics added on 22nd Feb 2013
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->