Vårvindar friska lyrics on Nu grönskar det igen by Ultima Thule

Ultima Thule

Vårvindar friska lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Ultima Thule ‘Vårvindar friska’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Vårvindar friska ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Vårvindar friska, Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna ila, Finna ej vila
Förr'n ner I djupet störtvågen far.
Klaga, mitt hjärta, klaga! - O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar, Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.
Hjärtat vill brista -
Ack! när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst:
Avskedets plåga, Ögonens låga,
Mun emot mun vid klappande bröst.
Fjälldalen stod I blomstrande skrud,
Trasten slog drill på drill för sin brud;
Strömkarlen spelte, Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Ultima Thule Vårvindar friska lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->