Se päivä lyrics on Jäämeri by Radiopuhelimet

Radiopuhelimet

Se päivä lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Radiopuhelimet ‘Se päivä’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Se päivä ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Se päivä on tulossa
samanlainen päivä
kuin silloin
kun kukaan ei
aavistanut mitään
se päivä tulee
mutta kukaan ei
tiedä milloin
vasta kun
puhelimet soivat
ja ihmiset huutavat
tiedetään:
tämä on se päivä
jota kukaan ei
aavistanut
jota kukaan ei
odottanut
mutta joka tuli
vaikka et tiennyt
että se päinä
on nyt

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Radiopuhelimet Se päivä lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->