Vesi peale lyrics on Vesi peale! by N-Euro

N-Euro

Vesi peale lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of N-Euro ‘Vesi peale’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Vesi peale ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

"Next song took about estonian people, listen!"
Chorus:

Vesi peale, vesi peale, tõmba endal vesi peale
nii halvale kui heale, aga ikka vesi peale.
Vesi peale, vesi peale tõmba endal vesi peale
ja kanalisatsioonis taas kokku sulame.
Vesi peale, vesi peale, tõmba endal vesi peale
nii halvale kui heale, aga ikka vesi peale.
Vesi peale, vesi peale tõmba endal vesi peale
siis kanalisatsioonis taas kokku sulame.
Kui su naabrimees ei ole koolis käind,
kui minister mäel on jälle lolliks läind,
kui on raha vähe ja kõik viltu veab,
kui on pahad päevad ja kui valutab pea.
Kui sa ise kah ei ole koolis käind,
oma elukaaslast pole aastaid näind,
kui su ainsal kammil murtud viimne pii,
viska nurka kõik ja laula nii:
"Üks, kaks, kolm!"
Chorus:

Vesi peale, vesi peale, tõmba endal vesi peale
nii halvale kui heale, aga ikka vesi peale.
Vesi peale, vesi peale tõmba endal vesi peale
ja kanalisatsioonis taas kokku sulame.
Vesi peale, vesi peale, tõmba endal vesi peale
nii halvale kui heale, aga ikka vesi peale.
Vesi peale, vesi peale tõmba endal vesi peale
siis kanalisatsioonis taas kokku sulame.
Kui on järel sinust ainult teine pool,
kui ei mõttelõnga väike aju koo,
suitsupääsuke on jälle põhja läind,
ja su onu Rootsist pole külas käind.
Kui ka postimees ei too sul teateid häid,
hümni sõnad peas, kuid rahvustunne läind,
Balti ketti taga nutab kärnas koon.
Laula kaasa, sind aitab sõber kanalisatsioon.
Chorus:

Vesi peale, vesi peale, tõmba endal vesi peale
nii halvale kui heale, aga ikka vesi peale.
Vesi peale, vesi peale tõmba endal vesi peale
ja kanalisatsioonis taas kokku sulame.
Vesi peale, vesi peale, tõmba endal vesi peale
nii halvale kui heale, aga ikka vesi peale.
Vesi peale, vesi peale tõmba endal vesi peale
siis kanalisatsioonis taas kokku sulame.
Chorus:

Vesi peale, vesi peale, tõmba endal vesi peale
nii halvale kui heale, aga ikka vesi peale.
Vesi peale, vesi peale tõmba endal vesi peale
ja kanalisatsioonis taas kokku sulame.
Vesi peale, vesi peale, tõmba endal vesi peale
nii halvale kui heale, aga ikka vesi peale.
Vesi peale, vesi peale tõmba endal vesi peale
siis kanalisatsioonis taas kokku sulame.

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

N-Euro Vesi peale lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->