Stilla nätter lyrics on Uppdrag i Genève by Lustans Lakejer

Lustans Lakejer

Stilla nätter lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Lustans Lakejer ‘Stilla nätter’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Stilla nätter ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Vi hade hoppats, hade tittat, hade stått
I slöjan av kroppar som rörde sig så vått
Sett de modeller som förbi oss hade gått
Dröm efter dröm, ja, de hade allting fått
Jag rörde vid min vän, en kropp så spröd och len
Vi talade sakta, hon log och slöjan sken
Jag fångade hennes ögon, en blick jag sett förut
Den får mig längta efter nätter utan slut

Men klockorna de tickar - allt underbart är kort
Så låt rouletten spinna - för snart har livet gått
Som Stilla Nätter I
Som Stilla Nätter I
Som Stilla Nätter I Clichy

Vi rörde oss bland äldre män med kvinnor som symbol
För deras makt och rikedom, för deras dunkla mål
De satt och såg sig om, två flickor runt var hals
Jag hörde hur de pratade mycket, om inget alls
Men så steg pulsen I mitt och min väns blod
Nu fick vi plötsligt bråttom, trötta på alla ord
Och ut I mörkret; våta, varma, säkra på vår sak
Visste vart varenda väg gick, varje väg var rak

Men klockorna de tickar - allt underbart är kort
Så låt champagnen flöda - för snart har livet gått
Som Stilla Nätter I
Som Stilla Nätter I
Som Stilla Nätter I Clichy

Jag lät mig föras bort av mörkret, värmen inuti
Tappade kontrollen av salt och sött, kontrollen av tid
Jag kände hennes värme, smakade hennes läppar
Höll henne nära, I varann, jag tänkte aldrig släppa
För det kändes som ett skönt varmt hav där vi två sakta drev
Och där fanns inga faror, nej, där fanns inga rev
Och hela rummet var så klart, för månens ljus flöt ner
Och hennes kropp så skön att känna, ville bara ha mer

Stilla, stilla, stilla nätter I Clichy

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Lustans Lakejer Stilla nätter lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->