Cogito Ergo Non Sum lyrics on Zebra by Kayah

Kayah

Cogito Ergo Non Sum lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Kayah ‘Cogito Ergo Non Sum’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Cogito Ergo Non Sum ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Czuję że to szczęście
myślę krótko
choć zacisnę pieści
prześliźnie się przez palce
on jest ze mną w nocy
myślę za długo
gdy otworzę oczy
zniknie ta jak przyszedł

Myślę więc nie jestem
myślę więc mnie nie ma

Gdy czasem cicho płaczę
myślę że krwawię
łzę krokodylą ranię
co zmienia serce w kamień
gdy ważny ktoś okłamie
myślę że się palę
uciekam jak najdalej
gdzie cicho gasnę

Myślę więc nie jestem
myślę więc mnie nie ma

A przed samotnością swoją
siebie w myślach sama winie
wiem że pustki nie odmieni
czyjś oddech ani imię
ref.: myślę więc nie jestem
myślę więc mnie nie ma
swoją twarz zakrywam
rękami obiema

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Kayah Cogito Ergo Non Sum lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->