Čaje Šukarije lyrics on Kayah i Bregović by Kayah & Bregović

Kayah & Bregović

Čaje Šukarije lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Kayah & Bregović ‘Čaje Šukarije’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Čaje Šukarije ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Siof efta, ochoto, enja,
Tak to właśnie ja
Wołają na mnie Cygan
Choć tak się nie nazywam

Bo komu to przeszkadza
Gdy imię się nie zgadza
Dzieci z mojej ulicy
Muszą się ze mną liczyć

Gino to właśnie ja
Siof efta, ochoto, enja

Może jeszcze nie wiecie
Że najważniejsze na świecie
To, że zakochałem się w kobiecie
Co pięknie śpiewać potrafi

Mogę się godzinami
Na jej zdjęcie gapić
Jestem w tym stanie po uszy
Bo śpiewa w mojej duszy

Ta najważniejsza nuta
Chcę aby ona była tutaj
Albo sam do niej pojadę
Włożę najlepsze ubranie

I kwiaty kupię dla niej
I Polskę całą przejadę
Wyjaśnić, co czaję
Że najbardziej kocham Kaję.

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Kayah & Bregović Čaje Šukarije lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->