Huize Willem Van Der Decken lyrics on De Vliegende Hollander by Efteling

Efteling

Huize Willem Van Der Decken lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Efteling ‘Huize Willem Van Der Decken’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Huize Willem Van Der Decken ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

'Kaptein van der Decken,
Met Pasen voor uit.
In striemende stormwind verliet hij zijn bruid.
Zijn schip verkoos brandend de woelige baren,
Gedoemd een fantoom te zijn, eeuwig te varen.

Verlaat gij de haven bij maanloze nacht.
Ontwaakt een groot onheil dat daar op U wacht.

Den Hollander, speeltuig der duivelse lust.
Verschijnt in het duister en nimmer vindt rust.


Willem van der Decken, toe zeg mij waar gij zijt gebleven,
Vertrokken in een zware storm, het is precies een jaar geleden.

Ze zeggen dat gij voor altijd en eeuwig zal varen, dat gij vervloekt en als kwelgeest rond zal varen.

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...
Thanks to:

Efteling Huize Willem Van Der Decken lyrics added on 23rd Dec 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->