ילד נרות lyrics on הורה הסלמה! by הבילויים

הבילויים

ילד נרות lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of הבילויים ‘ילד נרות’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send ילד נרות ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

הבנתי שאני ילד נרות
ילד נרות, בעצם
נזכר, עובר בכיכר
ילד נרות
לא משנה כמה יגידו
שזה לא מה שחשבנו
שהוא אמר
שישברו להם את הידיים והרגליים
לא משנה
ילד נרות, ילד נרות

קבוצה של גרמנים
וילד נרות
ילד נרות, בעצם
נכנס, משלם את הקנס
ילד נרות

(לא משנה, ילד נרות, ילד נרות)

הבנתי שאני ילד נרות
ילד נרות, בעצם
נזכר, מזמין משהו קר
ילד נרות

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...
Thanks to:

הבילויים ילד נרות lyrics added on 3rd May 2013
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->