Liesbet lyrics on Singcopation by Cutt Glas

Cutt Glas

Liesbet lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Cutt Glas ‘Liesbet’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Liesbet ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Liesbet is die jas wat ons aan en uit trek
Haar man is ‘n dominee van ‘n Afrika kerk

Sy’s laat in haar vyftigs, sy hou van wit brood
Sy wonder net soos ons, wat gebeur na die dood?

(Thula tu bana) Easy, Children(Thula thula tu bana)
(Thula thula tu bana)
(Thula thula tu bana)

As daar kuiermense kom is sy reg met die tee
Haar arms is sterk as sy die vloere uitvee
Sy praat oor haar kinders, sy praat oor haar geld
Sy onthou toe sy as kind kaalvoet gespeel het in die veld
As Liesbet haar liedjies in Sotho sing
Oor die dinge in die lewe wat haar vrede bring
Jy kan dit sien in haar oë en in haar trans
As of sy nederig vra “Gee my ‘n kans?”
En kort-kort het die woorde by my opgekom:
Ke Modimo GodKe Modimo
Ke Modimo
Ke Modimo
Ke Modimo
Ke Modimo
Ke Modimo
Ke Modimo
Ke Modimo
Ke Modimo
Ke Modimo
Ke Modi...
Liesbet is die jas wat ons aan en uit trek
Ons mag dit mos doen want dit is deel van haar werk
Sy’s laat in haar vyftigs, sy hou van wit brood
Sy wonder net soos ons, wat gebeur na die dood?

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Cutt Glas Liesbet lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->