Binnekamer lyrics on Singcopation by Cutt Glas

Cutt Glas

Binnekamer lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Cutt Glas ‘Binnekamer’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Binnekamer ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

In die binnekamer van jou hart se huis
Begeer jy aanvanklik
Kop staan tree vir een
Gee maar oor

Ieder is innerlik
Kompleks en broos
‘n voorkeur is ‘n afkeur
En die liggaam jaloers
Van binne smart en kop verloor
Is daar ‘n weg
Want môre sê almal mos
Kom alles weer reg

In die strewe na jou selfbelang
Sal jy twyfel
Waarheen anders dan?
Gee maar oor
Die lewe is die liefde
En andersom
Elke oomblik ‘n beproewing
Of môre gaan kom
Die lewe is die liefde
En andersom
Elke oomblik ‘n beproewing
Of môre gaan kom
Of môre gaan kom

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Cutt Glas Binnekamer lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->