Vir Jou lyrics on Karoonagte (Die Beste) by Coenie de Villiers

Coenie de Villiers

Vir Jou lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Coenie de Villiers ‘Vir Jou’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Vir Jou ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Vir jou wil ek 'n huis hê
'n huis met 'n leiklipvloer;
'n witgekalkte skoorsteen
wat deur die rietdak loer;
'n okkerneuthout-onderdeur
wat kreun aan die skarnier
'n donskombers om in te beur,
'n kaggel en 'n vuur

(koor)
Die dae is droef soos druiwe
jou naam is soet soos mos
Die herfs is in die wingerd
die son in elke tros;
Die winters hier is wondbaar
as die jaar se hitte kwyn,
die seisoen word oud en waardig;
wat mos was, word nou wyn

Vir jou wil ek 'n bos hê
waar jy dennenaalde ruik;
reën wat oor die berg kom,
wat timmer teen die luik
en by die hek 'n bloekom
met sy takke in die wind;
hier in die koper-ledekant
jou warm bruinoog-kind

(koor)

Al maak ek hierdie versie
eenvoudig, lief, soos nou;
die wens bly tog maar net 'n wens -
die werklikheid verbrou

(koor)

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Coenie de Villiers Vir Jou lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->