Sien Jou Weer lyrics on Karoonagte (Die Beste) by Coenie de Villiers

Coenie de Villiers

Sien Jou Weer lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Coenie de Villiers ‘Sien Jou Weer’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Sien Jou Weer ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Jou weer
Op ‘n straathoek eendag weer
Sien jou weer
Maar totdat dit gebeur
Onthou my
Ja onthou my
As die één wat jou altyd sal liefhê

Sien jou weer
Langs ‘n boulevard in Parys
Sien jou weer
Maar tot ons paadjies kruis
Onthou my
Ja onthou my
As die één wat jou altyd sal liefhê

Wie’s ons om te bepaal
Wie ’t gewen?
Wie ’t gefaal?
Wie kan tog sê waar die antwoord dan lê?

Onthou my
Ja onthou my
As die één wat jou altyd sal liefhê

Sien jou weer
Oor ‘n glasie Cabernet
Sien jou weer
Maar totdat jy kom bly
Onthou my
Ja onthou my
As die één wat jou altyd sal liefhê

Wie’s ons om te bepaal
Wie ’t gewen?
Wie ’t gefaal?
Wie kan tog sê waar die antwoord dan lê?

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Coenie de Villiers Sien Jou Weer lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->