Namakwaland lyrics on Karoonagte (Die Beste) by Coenie de Villiers

Coenie de Villiers

Namakwaland lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Coenie de Villiers ‘Namakwaland’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Namakwaland ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

En ek sprei my kelkei wyn karos
Waardie horison diemore los en iewers staan 'n kokerboom knie diep
in die geel en droom.
En die wind maak soms 'n ruit patroon van boter boom se goue kroos
En erens oor my wye reg, my marabos my vlei patrys
Namakwaland seveld hou nuwe jaar.
Kom kyk hoe nots riel 'n vygie daar
By plek, vry plek, Nama bied my ghantang
Kom proe hoe soet 'n ghou,kom smaak, hier kan smaak. kan smaak.

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Coenie de Villiers Namakwaland lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->