Liefdesversie lyrics on Karoonagte (Die Beste) by Coenie de Villiers

Coenie de Villiers

Liefdesversie lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Coenie de Villiers ‘Liefdesversie’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Liefdesversie ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

as die jagters van die donkerbos
'n bloedspoor teen die sneeudrif los
kan jy by my kom lê

as die wolwe teen die hortjies huil
en die winterson in jou bloed kom skuil
kan jy by my kom lê

maar as die brose lente roer
in die limbo van die aarde
sal jy vir my 'n lapkind gee
met sagte haar' en sagte oë
soos die fluweelsnoet
van 'n rendier

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Coenie de Villiers Liefdesversie lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->