Karoonag lyrics on Karoonagte (Die Beste) by Coenie de Villiers

Coenie de Villiers

Karoonag lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Coenie de Villiers ‘Karoonag’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Karoonag ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

As die nag sy baadjie toeknoop oor die veld
en die diereriem sy blink tot teen die skerpioen laat lê;
as die tweeling en die kreef
kotteljons oor Beaufort-Wes
en die maan sy beker skink oor Graaff-Reinet

Ruik jy katbos en kambro
as dit reën in die Kleinkaroo
My hantamwind
My optelkind
vanaand

Ruik jy katbos en kambro
as dit reën in die Kleinkaroo
My hantamwind
My optelkind
vanaand, hier vanaand

In die môre as dit blou word
en die amber wolke roer as die son sy eerste lig
oor die bitterboela stoot;
as die trein by Noupoort fluit
en dit wegraak in die wind
en 'n tolbos iewers vaswaai teen die rant

Ruik jy katbos en kambro
as dit reën in die Kleinkaroo
My hantamwind
My optelkind
vanaand

Ruik jy katbos en ruik jy kambro
as dit reën in die Kleinkaroo
My hantamwind
My optelkind
vanaand, hier vanaand

Ruik jy katbos en ruik jy kambro
as dit reën in die Kleinkaroo
My hantamwind
My optelkind
vanaand

Ruik jy katbos en ruik jy kambro
as dit reën in die Kleinkaroo
My hantamwind
My optelkind
vanaand, by my vanaand

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Coenie de Villiers Karoonag lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->