Hier By My lyrics on Karoonagte (Die Beste) by Coenie de Villiers

Coenie de Villiers

Hier By My lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Coenie de Villiers ‘Hier By My’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Hier By My ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Daar is oorloë
en gerugte van oorloë;
skrapnel - so word vertel -
lê die wêreld vol,
die swendelaars word kwytgeskeld
en haat en nyd met haat vergeld
en die wêreld tel sy munte een vir een

(koor)
Maar hier by my, my lief
is daar skuiling teen die wind
word 'n grootmens weer 'n kind
word die wysheid weer onskuldig;
want hier by my, my lief
word die winter weer 'n somer
word die mens desnoods 'n dromer
wat die landskap van die hart oplaas verken

Daar is veldslae
sonder oorsaak, sonder rede
en 'n wêreld wat verslae deur die lang nag waak;
maar die môre bring weer nuwe leed
want die vrede is reeds lank vergeet
ja, die wêreld tel sy munte een vir een

(koor)

Want stryd het die beleid geword;
het die credo van ons tyd geword;
"wees gewapen, wees gepantser, wees paraat..."

(koor)

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Coenie de Villiers Hier By My lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->