Donkerlig lyrics on Karoonagte (Die Beste) by Coenie de Villiers

Coenie de Villiers

Donkerlig lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Coenie de Villiers ‘Donkerlig’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Donkerlig ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

en teen die môre
lê net die kreukels in my laken
en ek met aktetas bewapen
erken die weerkaatsing van my oë se pyn
in die ruitglas van 'n voorsteed'like trein
my vriend jy wat dink die donker bedrieg
kom laat ek jou wys hoe die lig kan lieg
die lig kan lieg

want niemand is veilig teen die tyd nie
sy bitter wraak sy wredenheid nie
glo wat jy wil maar hoor wat ek sê
jou lewe se loop word bepaal deur hoe die dobbelsteen
deur hoe die dobbelsteen lê

want dis 'n mite
dat een mens ooit 'n ander mens kan aanhou
die wiel sal eendag kantel
in die guns van die man
wat kon weet waar die waarheid lê
wat die teendeel kon glo
en verwerk wat die wetboek sê
my vriend jy wat dink die donker bedrieg
kom laat ek jou wys hoe die lig kan lieg
die lig kan lieg

want niemand is veilig teen die tyd nie
sy bitter wraak sy wredenheid nie
glo wat jy wil maar hoor wat ek sê
jou lewe se loop word bepaal deur hoe die dobbelsteen
deur hoe die dobbelsteen lê

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Coenie de Villiers Donkerlig lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->