Nález na svedomí lyrics on Druhá doba?! by Banket

Banket

Nález na svedomí lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Banket ‘Nález na svedomí’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Nález na svedomí ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Stručný záver tuctu vyšetrení:
"Jednoznačne negatívny"
Nič sa nemení.

Trochu vyšší tlak
A žiadne obavy
Liekami sa časom iste popravím.

A predsa inak dýchaš,
No predsa vieš, že nie si fit.

A nevieš, čo ti chýba,
A nevieš, čo ti môže byť.

Máš všetko čo si chcel mať
A teraz ťa tu čosi zlomí!

Nenašli, no predsa máš
Nález na svedomí,

Nález na svedomí,

Nález na svedomí,

Nález na svedomí.

A nebolí a nepáli,
A nežiada si lieky,
Len sám ho môžeš odhaliť,
Zhubný, no dá sa liečIť.

Nebolí a nepáli,
A nežiada si lieky,
Len sám ho môžeš odhaliť,
Zhubný, no dá sa liečIť.

Nález na svedomí,
Máš ho a čI nemáš?

Nález na svedomí,
Záver vyšetrenia, vyšetrenia.

A nebolí a nepáli,
A nežiada si lieky.
Len sám ho môžeš odhaliť,
Zhubný, no dá sa liečIť.

Nebolí a nepáli,
A nežiada si lieky.
Len sám ho môžeš odhaliť,
Zhubný, no dá sa liečIť.

Nález na svedomí,
Máš ho a čI nemáš?

Nález na svedomí,
Záver vyšetrenia, vyšetrenia.

Stručný záver tuctu vyšetrení:
"Jednoznačne negatívny."
Nič sa nemení.

Nález na svedomí,
Máš ho a čI nemáš?

Nález na svedomí,
Záver vyšetrenia.

Nález na svedomí,
Máš ho a čI nemáš?

Nález na svedomí,
Záver vyšetrenia.

Nález na svedomí,
Máš ho a čI nemáš?

Nález na svedomí,
Záver vyšetrenia.

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...
Thanks to:

Banket Nález na svedomí lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->