Παραλογίζομαι lyrics on by Πόπη Μαλλιωτάκη

Πόπη Μαλλιωτάκη

Παραλογίζομαι lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Πόπη Μαλλιωτάκη ‘Παραλογίζομαι’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Παραλογίζομαι ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Απίστευτο μου φαίνεται ακόμα
μια άλλη να σε πάρει από κοντά μου
συντρίμμια μ' έχει κάνει κι είμαι λιώμα
τηλέφωνα να σπάω να σε αναζητάω
για σένα με καημό να ξενυχτάω

Παραλογίζομαι όταν σε σκέφτομαι
που με παράτησες και είμαι μόνη
είναι μαρτύριο η απουσία σου
μαχαίρι δίκοπο που με ματώνει
Γύρισε αγάπη μου, μη μ' αφήνεις μόνη

Σε κέρδισε μια άλλη και δεν ξέρω
αυτό πώς το αντέχει η καρδιά σου
να χαίρεσαι κι εγώ να υποφέρω
να βλέπω κάποια άλλη να έχεις αγκαλιά σου
κι εγώ να είμαι ξένη μακριά σου

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...
Thanks to:

Πόπη Μαλλιωτάκη Παραλογίζομαι lyrics added on 10th Feb 2017
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->