Αμαρτήματα lyrics on by Πόπη Μαλλιωτάκη

Πόπη Μαλλιωτάκη

Αμαρτήματα lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Πόπη Μαλλιωτάκη ‘Αμαρτήματα’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Αμαρτήματα ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Μη κοιτάζεις άλλα μάτια
πάψε να με προκαλείς
μην νομίζεις ότι έτσι θα με εκδικηθείς
Κι αν κοιτάζεις άλλα μάτια
μάθε πώς δεν μ' ενοχλεί
ίσως να μην μ' έχεις μάθει,
μωρό μου απ' την καλή

Τα αμαρτήματά σου θες να τα καλύψεις
κι όλες τις ευθύνες σου σε μένα να τις ρίξεις
Στα αμαρτήματά σου δεν δίνω σημασία
γιατί εγώ στον έρωτα κρατάω την ουσία

Κι αν κοιτάζεις άλλα μάτια
μάθε πώς δεν μ' ενοχλεί
ίσως να μην μ' έχεις μάθει,
μωρό μου απ' την καλή
Μη κοιτάζεις άλλα μάτια
πάψε να με προκαλείς
μην νομίζεις ότι έτσι θα με εκδικηθείς

Κάτι νύχτες, κρύα βράδια όταν θα πονάς
σαν τρελός την αγκαλιά μου θα ξαναζητάς
και θα πίνεις και θα νιώθεις χίλιες ενοχές
την δική μου την αγάπη πάλι θα την θες

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...
Thanks to:

Πόπη Μαλλιωτάκη Αμαρτήματα lyrics added on 16th Dec 2017
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->